Projecte de la Red Europea d’Investigació finançada pel Consorci Euromarine i LABEX-Mer per desenvolupar un enfocament interdisciplinari (incloent la química, la biogeoquímica, la bioquímica, la fisiologia i la genòmica) amb l’objectiu de comprendre millor el model de silicificació i silicificadors.

L’objectiu principal d’aquesta proposta d’investigació és augmentar la nostra comprensió de la variabilitat natural en els processos biològics, físics i químics, dins dels ecosistemes de corall d’aigües fredes, i obtenir una millor comprensió de la seva resposta i d’adaptació a l’acidificació de l’oceà i l’escalfament.