Els parcs nacionals s’han constituït en epicentre per seguir els efectes del canvi global en els ecosistemes naturals del país. En aquest context, els estanys de muntanya són ecosistemes sentinella que han permès constatar algunes de les tendències a les nostres serralades (e.g., Pirineus, Sierra Nevada, Picos de Europa, Sistema Central). Fins ara, la majoria d’ estudis han centrat l’ atenció en aspectes biogeoquímics o de microorganismes utilitzant les escasses sèries de mostreig a llarg termini o el registre sedimentari. Aquest projecte pretén ampliar l’espectre cap a la vegetació submergida, la resposta de la qual pot ser potser més lenta, però indicadora de canvis estructurals de molta entitat. El 1987, es va realitzar un estudi sinòptic dels estanys del Pirineu que va incloure 35 localitats del PNASM. Aquesta referència ofereix una oportunitat única per avaluar els canvis ocorreguts des d’ aleshores en les comunitats vegetals submergides i analitzar-ne les causes. Proposem realitzar nous inventaris de vegetació en els mateixos llacs acompanyats d’ elements de diagnòstic que ens permetin determinar els possibles factors de canvi. Això inclourà tant característiques de l’aigua i dels sediments, com la presència i identitat de peixos introduïts (salmònids i barb roig). Es tracta de llacs emblemàtics quant a la diversitat i desenvolupament de la població de macròfits. En cada llac, es repetiran els mateixos transsectes mitjançant immersió, amb un inventari semi-quantitatiu de detall i recol·lecció de mostres per a l’estudi de la biomassa i indicadors d’eutrofització (p.e., càrrega d’epífits, contingut nitrogen i fòsfor).