La pèrdua de biodiversitat és una preocupació global a causa de les pressions cada vegada més grans de les activitats humanes sobre ecosistemes de tot món. Les espècies no autòctones (NIS, per les sigles en anglès) són una de les principals causes de la pèrdua de biodiversitat i el canvi en els ecosistemes. Tot i el progrés recent de la recerca en moltes àrees de la ciència de les bioinvasions, se sap poc sobre com la dinàmica temporal (per exemple, el temps transcorregut des de la primera introducció) intervindrà l’èxit de la invasió.

Per omplir aquest buit, TEMPOINVASIONS utilitzarà les eines moleculars més avançades per analitzar seqüències sedimentàries de llocs ben conservats al llarg de la costa espanyola (badia de Cadis, Cap de Gata, Delta de l’Ebre). Ens centrarem en els darrers sis segles des que va començar la translocació més gran d’espècies marines a causa de l’inici de l’exploració transoceànica.

Les extraccions d’ADN de sediments (sedaDNA) es realitzaran utilitzant protocols establerts al laboratori lliure d’amplicons i cultius del Clean DNA Lab a CEAB. Extraurem els àcids nucleics amb el kit d’elució d’ADN DNeasy PowerSoil de Qiagen per aïllar la sedaDNA en una sala de laboratori dedicada lliure d’amplicons a CEAB. Farem servir enfocaments de metabarcoding basats en un conjunt d’encebadors que col·lectivament permeten l’avaluació de la biodiversitat a diferents nivells taxonòmics de les mostres col·lectades. Aquests inclouen la regió de barcode estàndard del gen COI (per a metazous) i la regió hipervariable v4 de l’ADN ribosòmic nuclear 18S (per a una àmplia gamma de protistes i altres eucariotes). Multiplexarem utilitzant les tecnologies Illumina NovaSeq per fer metabarcoding de múltiples gens i determinar la composició de la comunitat en diferents moments i establir quan es van introduir els NIS.

Usarem protocols bioinformàtics existents al grup del Laboratori de Computació Biològica al CEAB per determinar la composició de la comunitat en diferents moments i establir quan van aparèixer i desaparèixer les NIS. Aquest enfocament de tota la comunitat també permetrà provar si lestructura de les comunitats natives ha estat alterada.

El projecte TEMPOINVASIONS suposarà un canvi radical en la nostra comprensió de la dimensió temporal de les invasions biològiques (a través de la integració de conjunts de dades paleoecològiques i moleculars) i informarà directament les accions de gestió de la conservació de la biodiversitat.