L’estudi proposa una anàlisi a l’Ordenament jurídic espanyol a fi de proposar una estratègia d’adaptació de el marc normatiu per a la implementació d’un mercat de carboni blau, per a projectes de compensació per als ecosistemes que operen com a embornals naturals de CO2 a les costes espanyoles.
Per a això, s’analitzarà, en primer lloc, les característiques i el funcionament dels mercats de carboni, així com els principals instruments de Dret internacional, europeu i estatal que regulen el comerç d’emissions
A més, s’identificaran les principals traves normatives per a la implementació d’un mercat de carbó blau.
A continuació, es sistematitzaran els principals mecanismes de compensació de carboni i comerç d’emissions que funcionen actualment, per tal d’utilitzar-los com a referència per als mercats de carboni blau.
Finalment, s’elaboraran propostes per a l’adaptació de el marc normatiu que incentivi la implementació de projectes de compensació de carboni blava a les costes espanyoles.