El projecte té com a objectiu principal millorar la gestió i desenvolupar models predictius de la presència del mosquit tigre (vector) en el context de processos de dispersió de Dengue, Chikungunya i Zika (virus) amb una aproximació basada en la ciència ciutadana.

Aquest objectiu s’assoleix mitjançant el desenvolupament de: (i) una cartografia unificada de punts de cria (embornals) a la província de Girona, (ii) una plataforma de gestió-visor web amb cartografia Mosquito Alert, i (iii) models predictius de risc de Dengue i Chikungunya a la província de Girona.