La gorgònia Ellisella paraplexauroides es un escàs corall de fins a 2 metres d’alçada, amb pocs exemplars distribuïts irregularment per la regió Atlàntico-Mediterrania. En el Mediterrani existeix una única població, una excepcional relíquia del Pleistocè que sobreviu acantonada en la plataforma somera (18-40 m) de les illes Chafarines (Espanya), on l’abundància d’exemplars forma un hàbitat d’elevat valor ecològic i sense equivalent en aquest mar. Malgrat que esta emblemàtica espècie s’ha inclòs recentment en la categoria d’espècies en perill o amenaçades (annex II Conveni de Barcelona, 2015), els aspectes més bàsics de la seva biologia i ecologia romanen pràcticament desconeguts. L’únic estudi de conservació que existeix revela que la població de Chafarines està sent seriosament danyada per la flota artesanal local, que opera diàriament amb tremalls i arts d’arrossegament sobre el fons de gorgònies. En aquest projecte BBVA col·laboren 9 investigadors nacionals e internacionals de 5 institucions diferents amb l’objectiu general de proporcionar el coneixement necessari per l’elaboració d’un pla de restauració poblacional que asseguri la conservació d’aquesta vulnerable relíquia del Mediterrani. Els objectius específics son: 1) Descriure l’estructura poblacional de classes de talla i edat, 2) Quantificar i modelar la taxa de creixement; 3) Quantificar la incidència de la mortalitat i els seus principals factors; 4) Descriure la reproducció sexual i asexual amb vistes a futures accions de restauració; 5) Elaborar un model demogràfic que serveixi com eina pràctica per predir quantitativament possibles amenaces a l’estructura poblacional i futures respostes poblacionals desprès d’accions de restauració-conservació.