La contaminació per plàstics ha esdevingut un problema ambiental de caràcter important, però tot i així el coneixement social i científic-tècnic existent sobre la qüestió als rius és molt pobre. Per tal d’ampliar-lo el projecte PLATICSinBIOFILMS es proposa crear i consolidar un consorci internacional d’experts en ecologia fluvial i en biofilms per tal d’elaborar i posar a la pràctica, a escala pilot, un protocol per l’estudi de la presència de microplàstics en biofilms fluvials.

La contaminació per plàstics ha esdevingut un problema ambiental de caràcter important, però tot i així el coneixement social i científic-tècnic existent sobre la qüestió als rius és molt pobre. Per tal d’ampliar-lo el projecte PLASTICSinBIOFILMS es proposa crear i consolidar un consorci internacional d’experts en ecologia fluvial i en biofilms, provinents d’Alemanya, Suècia, Canadà, Dinamarca, Suïssa, França, Argentina i Espanya.

L’objectiu de les accions dutes a terme pel projecte són l’estudi de la dinàmica de les partícules de plàstic en els sistemes fluvials. Per assolir-lo, el consorci treballarà en l’elaboració d’un protocol i l’establiment d’un sistema pilot de mostreig per a examinar la presència de les partícules de plàstic en biofilms o biopel·lícules fluvials, al llarg d’un ampli ventall de condicions climàtiques i d’usos de sòl a escala mundial.

Gràcies a aquestes primeres tasques, es buscarà la correcta implementació del protocol arreu i realitzaran un taller per treballar en un document metodològic. En el transcurs del projecte, també publicaran un article científic d’opinió que posi de rellevància la manca d’informació existent respecte a l’afectació de la contaminació per plàstics als rius i, més concretament, als biofilms fluvials.
Per últim, elaboraran l’esborrany d’un projecte per a estudiar la dinàmica de les partícules de plàstic als sistemes fluvials, la qual cosa es farà a la tercera i última reunió.

Visita la web del Consorci Plastics in Biofilms aquí