MARGECH-I volem generar dades massives de biodiversitat marina mitjançant seqüenciació d’amplicons de ADN (metabarcoding) per monitoritzar el canvi global i desenvolupar eines de bioseguretat. Les anomenades dades massives de comunitats (big community data) s’obtenen a partir dels inventaris exhaustius de biodiversitat que es poden generar amb mètodes genètics. D’aquestes dades es pot extreure informació rellevant per la recerca aplicada. Ens volem concentrar, d’una banda, en els impactes del canvi climàtic. Volem generar dades de base a comunitats bentòniques clau i continuar el monitoratge en marxa de la costa ibèrica mediterrània i dels Parcs Nacionals amb domini marítim (Arxipèlag de Cabrera i Illes Atlàntiques de Galicia). Aplicarem algoritmes d’aprenentatge automàtic (machine learning) i models de distribució conjunta per avaluar els canvis a les comunitat monitoritzades i per detectar les unitats taxonòmiques que poden actuar com a bioindicadores.

D’altra banda, anem a aplicar seqüenciació d’amplicons amb diversos marcadors a aspectes de bioseguretat. Investigarem comunitats de ports i exteriors per monitoritzar l’arribada d’espècies introduïdes i les seves interaccions. També farem un seguiment d’espècies perjudicials per organismes marins, per la qualitat ambientar, o per la salut humana (plagues, patògens, espècies formadores de proliferacions d’algues tòxiques).

També durem a terme una recerca dirigida a microorganismes protistes que actuen com a paràsits i patògens a cultius de bivalves i ascidis associades al Delta del Ebre. Aquesta instal.lació d’aqüicultura es troba entre les més importants de la Mediterrània occidental. La seva constant interacció amb camps de cultiu i amb les descàrregues del riu la fan altament vulnerable a malalties dels bivalves, els quals també poden acumular patògens que afecten a la salut humana.