SponGES és un projecte de recerca i innovació finançat per H2020 Blue Growth BG1 enfocat a “Millorar la preservació i l’explotació sostenible dels ecosistemes marins de l’Atlàntic”. El seu objectiu principal és desenvolupar un enfocament integrat per preservar i utilitzar de manera sostenible els ecosistemes d’esponges d’aigües profundes de l’Atlàntic Nord. El seu consorci, creat a partir de la col·laboració internacional i interdisciplinària d’institucions de recerca, organitzacions ambientals no governamentals i intergovernamentals, es centrarà en un dels ecosistemes marins més diversos, ecològicament i biològicament importants i vulnerables de les aigües profundes: els fons d’esponges, els quals han estat poc estudiats i han rebut poca atenció conservacionista fins a la data. Aquesta iniciativa, recolzada per la forta competència del consorci i la seva capacitat operativa i (bio) tecnològica, tindrà com a objectius específics:

– Enfortiment de la base de coneixements sobre els ecosistemes d’esponges de l’Atlàntic Nord mitjançant la investigació de la seva distribució, diversitat, biogeografia, funció i dinámica
– Millorar la innovació i l’aplicació industrial alliberant el potencial biotecnològic d’aquests ecosistemes;
– Millorar la capacitat de modelar, comprendre i predir amenaces i impactes i futurs canvis antropogènics i climàtics d’aquests ecosistemes;
– Avançar en la comunicació ciència-política i desenvolupar eines per millorar la gestió dels recursos i l’administració d’aquests ecosistemes a nivell regional i internacional al llarg de tot l’Atlàntic Nord.