El projecte “Knowledge-based Sustainable Management for Europe ‘s Seas” (KnowSeas) va ser finançat pel EU-7FP en el període 2009 a 2013. El seu objectiu final “A comprehensive scientific knowledge base and practical guidance for the application of the Ecosystem Approach to the sustainable development of Europe ‘s regional seas” va desenvolupar un sistema estàndard de procediments i eines anomenat” Ecosystem-Based Management System “(EBMS). L’objectiu del EBMS és facilitar la implantació de la gestió per ecosistema a diferents escales espacials i regionals. El EBMS combina la teoria de la gestió ambiental amb els principis de la gestió per ecosistema propiciant una millor implantació d’aquesta estratègia de Nacions Unides. KNOWSEAS + ha obtingut fons addicionals que permetran complir amb l’objectiu d’implantar aquest sistema durant els dos pròxims anys (2015-2016).