Un control periòdic de la biodiversitat pot detectar i reduir el risc de canvis de fase en els ecosistemes i ajudar a preservar i restaurar la biodiversitat. També reduiria els costos de mitigació i proporcionaria dades de referència per a la seva gestió. A més, es podria augmentar la capacitat de l’ecosistema de lluitar amb les pertorbacions mitjançant la identificació de factors de risc, la predicció de canvis davant futurs escenaris climàtics i la proposta d’accions que redueixin els seus impactes. Això és especialment important en els oceans, on les alteracions poden passar inadvertides fins que el dany és irreversible. Les nostres costes contribueixen a la tendència mundial de pèrdua de biodiversitat. Ja s’ha observat una disminució en els ecosistemes dominats per macroalgues formadores d’hàbitats des del Cantàbric fins a les Illes Canàries. Per tant, identificar els punts en risc de col·lapse és fonamental per minimitzar el risc de pèrdua de la nostra biodiversitat. No obstant això, a l’contrari que altres països, Espanya no disposa d’un programa de monitorització global i periòdic de la seva biodiversitat. DIVERSAT neix del nostre anterior projecte finançat pel MINECO, que va identificar a nivell estatal els punts calents de biodiversitat i el seu risc de col·lapse. DIVERSAT estudiarà l’evolució de l’estat de la biodiversitat dels esculls costaners espanyols després d’un lustre. Una avaluació fiable de la tendència de la biodiversitat pot generar accions de mitigació abans que les alteracions afecten la nostra societat. DIVERSAT busca recursos per establir un programa de monitorització periòdic dels esculls costaners espanyols que estableixi les bases d’un programa estatal de monitoratge a llarg termini d’aquestes productives comunitats. Les nostres dades permetran la quantificació precisa de la biodiversitat, contribuint a diversos Aichi Targets de la Convenció de Diversitat Biològica. DIVERSAT quantificarà específicament múltiples indicadors de biodiversitat, com la resiliència i el risc de col·lapse, per avaluar la seva evolució en els últims cinc anys. DIVERSAT detectarà regions espanyoles en risc ecològic que es beneficiarien de mesures de gestió. DIVERSAT també calcularà per primera vegada un índex tèrmic de comunitats que possibilitarà fer un seguiment dels efectes de l’canvi climàtic sobre els esculls costaners en els últims cinc anys i predir els efectes del futur canvi climàtic. Els objectius de DIVERSAT coincideixen amb importants iniciatives internacionals com el Millennium Ecosystem Assessment, la Directiva marc sobre l’Estratègia Marítima, o l’International Programme on Ecosystem Change and Society. El nostre ampli enfocament generarà coneixement sobre biodiversitat traduïble a accions de conservació efectives, com un disseny de les àrees protegides marines amb major capacitat de resiliència. Integrar dades socioeconòmiques amb dades de biodiversitat ajudarà a definir els mecanismes culturals i institucionals existents després de la resiliència socioecològica. També predirem la magnitud i direcció dels canvis en la biodiversitat marina davant múltiples escenaris de canvi climàtic de la IPCC i produirem mapes per a la seva visualització. Avaluar l’estat de la biodiversitat i predir la seva tendència ajudarà a proposar pautes de gestió eficaços a nivell regional i nacional, que conduiran a uns sistemes més saludables i soci-ecològicament més resilients.