REEFVOLUTION és un projecte inter i multidisciplinari i holístic amb la participació d’ecòlegs marins, bioquímics, geogràfs, botànics i químics analítics. El principal objectiu és combinar esculls artificials basats en la innovadora tecnologia Biorock amb organismes bèntics filtradors o suspensívors (ex., esponges, ascídies, anèl·lids, escleractinis, hidroidolins, briozous) per bioremeiar fons marins costaners de les Illes Balears afectats per la descàrrega contínua aigües tractades/regenerades conjuntament amb el desenvolupament de nous mètodes analítics de screening basats en cromatografia i espectrometria de masses d’alta resolució.

No només es pretén la identificació i quantificació de contaminants orgànics emergents no regulats provinents de les aigües tractades d’emissaris marins per ajudar així a establir tecnologies més eficaces de tractament a les estacions de depuració d’aigües residuals (EDARs), sinó aconseguir restaurar la fauna i flora autòctona a zones costaneres de les Illes Balears que estan sent degradades per l’impacte de compostos químics orgànics relativament polars que no són descompostos eficientment a les EDARs.

Dins els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i els mediambientals derivats de la transició ecològica establerts per la Directiva Europea 2020/852 de 18 de juny de 2020 sobre l’establiment d’un marc cientificotècnic per facilitar desenvolupaments sostenibles, aquest projecte aprofundeix en la sostenibilitat de la vida aquàtica i economia circular/bioeconomia mitjançant l’estudi de la valoració material de la biomassa generada durant processos de bioremediació ambiental a zones marines costaneres. Per això es preveuen aïllar productes naturals bioactius (compostos bromats derivats de la tirosina, poliprenilhidroquinones i alcaloides policíclics de guanidina) de les esponges incorporades a les estratègies de bioremediació mitjançant mètodes verds d’extracció basats en dissolvents eutèctics profunds naturals (NADES productes d’interès per a la indústria farmacèutica.

Al projecte hi participen un gran nombre d’EPOs que han manifestat interès en els resultats del mateix, tant del sector públic com privat, destacant la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear, l’Autoritat Portuària, l’empresa municipal d’aigües i clavegueram de Palma (EMAYA), companyies de serveis municipals (ex., EMSA SAU) i empreses interessades en la valorització material dels organismes bèntics filtradors, com Enzo Life Sciences, Cayman Chemical Company i GENESIS Biomed.