El Silici (Si) i la sílice són materials de notable importància biològica, ecològica i tecnològica. Per això, el mecanisme pel qual les esponges processen el Si per produir sílice biogènica (BSi) està considerat com una eina potencial per al desenvolupament d’aplicacions en ciència i tecnologia. La producció de BSi per les esponges també es revela com un paràmetre crucial per resoldre els balanços interns en el model biogeoquímic que descriu el cicle de l’Si en l’oceà i les seves connexions amb el cicle del carboni. El problema és que encara estem a mig camí d’entendre en la seva totalitat 1) la biologia de l’elaboració de BSi per les esponges, 2) les propietats d’aquest material biològic i 3) les implicacions ecològiques del fins ara ignorat, però massiu, estoc de BSi emmagatzemat en les poblacions d’esponges de diversos compartiments oceànics.

En conseqüència, els nostres objectius específics són:

  1. Aclarir els passos clau que persisteixen sense resoldre en el procés cel·lular d’elaboració de BSi per esponges
  2. Determinar els factors ambientals que regulen aspectes moleculars i citològiques de la producció de BSi i modelar els seus efectes, buscant un futur control biotecnològic;
  3. Fer recerca d’algunes propietats de la BSi (i.e., resistència a la dissolució) explorant el seu potencial aplicabilitat;
  4. Determinar els principals factors de variabilitat en el fraccionament isotòpic durant l’elaboració de la sílice per les esponges, per tal de refinar l’ús d’isòtops estables de Si i O com a eines ecològiques i paleontològiques, i per adquirir un millor coneixement sobre com la sílice és biològicament purificada
  5. Quantificar la contribució de les esponges silícies a un balanç regional de Si, revisant un paradigmàtic exemple model.