L’objectiu general d’aquest projecte és esbrinar quins processos biogeoquímics controlen la variació de pH i alcalinitat en l’escala fina en els ecosistemes aqüàtics de muntanya (e.g. microhàbitats, tendencies i fluctuacions annuals i decadals, canvias a llarg de gradients de vegetació), proveint la referència per caracteritzar les fluctuacions que les comunitats locals de diatomees experimenten. Aquest treball està dirigit a abordar la nostra hipòtesi general de que les comunitats locals de diatomees responen a efectes directes i indirectes de l’increment actual del CO2 atmosfèric, aprofundint en els mecanismes de generació d’alcalinitat a petita escala. La nostra hipòtesis específica en aquest subprojecte és que l’agregació dels processos esmentats a petita escala origina patrons i gradients d’alcalinitat de mesoescala (en l’espai així com en el temps), que conformen el marc ecològic en el que les comunitats locals evolucionen. La base conceptual per a aquesta anàlisi és el Landscape Continuum Model (LCM) aplicat a l’alta muntanya.