En aquest projecte pretenem implementar un protocol d’ús de mesuraments dels nivells naturals de diversos isòtops estables i radioactius per al seguiment de la biogeoquímica de les aigües com indicadors del funcionament dels ecosistemes a les conques hidrològiques d’alta muntanya. Aquestes noves tècniques s’afegirien al programa de seguiment en curs des de 2004 al Parc Nacional d’Aigüestortes.

Els objectius són: 1) dissenyar i posar a prova en un estudi pilot el protocol de seguiment que inclogui els isòtops; 2) determinar la composició isotòpica i establir el rang i mode de variació d’aquesta composició per a determinats compostos que són els substrats de partida de diversos processos ambientals d’interès, i condicionen per tant la interpretació de la composició isotòpica dels productes resultants dels esmentats processos; 3) identificar quins són els processos que tenen una major incidència en el funcionament ecològic i biogeoquímic de la conca, i que per tant mereixen una atenció més gran en un seguiment a llarg termini; i 4) proposar un disseny optimitzat en base als resultats del projecte.