L’objectiu últim de PLAYA + és trobar les millors solucions possibles (mecanismes de governança, activitats socials, eines de gestió) per assegurar la resiliència dels sistemes socio-ecològics de platja en un entorn d’erosió generalitzada i desenvolupament econòmic a les costes. PLAYA + introdueix els mecanismes reconeguts a nivell internacional que relacionen els aspectes ecològics i socials dins d’una economia i un canvi global, treballant amb els principis de la gestió per ecosistema. L’esquema proposat pretén ser flexible per ser aplicat a qualsevol escala espacial i temporal, i servir de marc conceptual per a la millora contínua dels processos de gestió de platges a les administracions locals, regionals i/o estatals. El projecte està desenvolupat en cooperació amb els Departaments de Geografia i Economia de la Universitat de Girona i l’escola de negocis ESADE-Barcelona.