PECES és el primer projecte per a la investigació de la pesca marítima recreativa en el litoral espanyol, que cobreix les diferents modalitats: subaquàtica, des d’embarcació i des de costa. L’objectiu principal d’aquest projecte és aprofundir en el coneixement d’aquesta activitat, proporcionar indicadors socio-econòmics i ampliar la informació disponible dels recursos íctics litorals per aconseguir un coneixement integral de la pesca marítima recreativa. El projecte PECES (http://www.peces.bio) està coordinat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC-CEAB).