El present PIE de caràcter transversal i ampli perfil, s’articula com un instrument que permeti mobilitzar recursos i respondre de manera eficient i planificada a les demandes de suport cientifico-tècnic i de comunicació que requereix un centre com el nostre amb reputació internacional i referent nacional en investigacions científiques en Biologia Marina, Limnologia i Ecologia.

Inclourà les següents tasques potencials i pla de treball articulat en funció de les demandes previstes per als propers 3 anys i de l’historial de prestacions de servei que hem desenvolupat al llarg dels últims anys:

 • Recollida de mostres i suport de camp
 • Anàlisis microscòpiques
 • Anàlisi de pigments
 • Anàlisi d’ADN
 • Anàlisi bioinformàtica
 • Anàlisi i modelització de dades massius-big data
 • Anàlisi biogeoquímics i de nutrients
 • Manipulació i identificació taxonòmica d’organismes
 • Anàlisi d’estructures biològiques de creixement
 • Experimentació amb organismes vius
 • Servei de comunicació científica i divulgació