Els microorganismes són excel·lents sensors precoços de canvis ambientals i actors principals de la resposta dels ecosistemes, gràcies a la seva gran abundància i ubiqüitat, diversitat genètica i metabòlica, i la seva exacerbada capacitat de resposta ràpida davant dels canvis en el seu entorn. Aquesta investigació es desenvolupa en llacs d’alta muntanya de l’entorn del PN d’Aigüestortes i el de Serra Nevada, i se centra a determinar com els microorganismes responen o es veuen afectats per diferents vectors del canvi global, especialment l’augment de la càrrega d’aerosols com vehicle que incrementa la dispersió global i ubiqüitat dels microorganismes. La generació d’aerosols atmosfèrics és un fenomen creixent a escala global: Transporten i dispersen a milers de quilòmetres partícules, nutrients, contaminants i microorganismos.

Aquest estudi s’integra dins de l’estratègia de seguiment a llarg termini de la xarxa espanyola LTER (Long Term Ecological research). Pretén consolidar el seguiment d’aquest fenomen, per poder disposar per primera vegada d’una sèrie ecològica llarga (> 10 anys) i aprofundir en el coneixement de la identitat, abundància, capacitat de dispersió, de resistència i de colonització de les espècies microbianes invasores, ajudant en la predicció dels seus efectes sobre la biodiversitat, els recursos naturals i els processos ecològics de zones d’alta protecció