Es realitza una avaluació de la qualitat ecològica de les masses d’aigua del litoral català mitjançant les macroalgues per a complir amb els requeriments de la Directiva Marc de l’Aigua. També s’avalúa l’impacte de les espècies marines invasores en seixanta localitats de Catalunya.