Les Àrees Marines Protegides (MPAs) estan restringides als límits nacionals. CoCoNet proporcionarà una sèrie de normes i guies per a modificar aquesta protecció de la nostra riquesa natural des d’una perspectiva nacional a una internacional, creant una xarxa de reserves marines al Mediterrani i Mar Negre. Així mateix, la producció d’energies netes és un sector estratègic en la EU, de manera que els camps eòlics marins (OWF) són un objectiu prioritari. Aquesta producció està poc desenvolupada a l’Europa del Sud i el projecte CoCoNet estudiarà el seu desenvolupament combinat amb la creació de xarxes de MPAs. El consorci científic de CoCoNet implica a 39 instituts de recerca de 22 països, incloent el Mar Negre i Mediterrani.