La xarxa pirinenca d’observatoris d’ecosistemes vulnerables – estanys i torberes – al canvi climàtic (REPLIM) està dissenyada per respondre al repte d’avaluar l’impacte del CC en el territori i desenvolupar polítiques de mitigació i adaptació basades en el coneixement científic. Els resultats de REPLIM contribuiran al desenvolupament i l’execució de l’estratègia i el pla d’acció de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic en els propers tres anys.

La xarxa REPLIM integra centres científics i gestors especialitzats en el coneixement d’indicadors del Canvi Climàtic (CC) en estanys i torberes d’alta muntanya, que constitueixen a més elements icònics del paisatge pirinenc. La xarxa pirinenca d’observatoris d’ecosistemes vulnerables – estanys i torberes – al canvi climàtic està dissenyada per respondre al repte d’avaluar l’impacte del CC en el territori i desenvolupar polítiques de mitigació i adaptació basades en el coneixement científic. El projecte persegueix augmentar la cooperació entre els beneficiaris (centres científics) i entitats associades (gestors, ciutadans) de tots els territoris pirinencs per a posar entre tots en marxa una xarxa d’observatoris d’aquests ecosistemes vulnerables que permeti caracteritzar el CC a escala tant local com de tot el territori, identificar els impactes passats, recents i previsibles en el futur, homogenitzar els indicadors de CC, difondre entre la població i els agents la especial relació entre CC i ecosistemes sensibles, sensibilitzar a la ciutadania dels impactes del CC i ajudar a definir una estrategia de gestió integrada amb el desenvolupament social i econòmic del territori pirinenc. Els resultats de REPLIM contribuiran al desenvolupament i l’execució de l’estratègia i el pla d’acció de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic en els propers tres anys.