Què n’esperem de la 3a Taula de la Tordera?

El Delta de la Tordera és un espai inclòs a la Xarxa Natura 2000, una xarxa europea d’espais naturals que té l’objectiu de fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb les activitats humanes que s’hi desenvolupen. D’aquesta manera es busca mantenir un bon estat de conservació d’aquests indrets i evitar el seu deteriorament. El fet que el Delta de la Tordera formi part de la iniciativa política europea més important en conservació de la natura, fa que sigui imprescindible que tant el riu com la Punta de la Tordera facin les funcions que els corresponen com a sistemes naturals. El problema és que això no és el que passa actualment.

Per canviar aquesta tendència, tots els projectes de creixement territorial que es realitzen en aquests hàbitats han d’estar orientats a mantenir la integritat dels sistemes naturals. Amb aquesta idea, al 2017 es va crear la Taula de la Tordera, un grup de treball amb representació de tots els col·lectius implicats al Delta: els ajuntaments de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, els càmpings i els pagesos, la plataforma ciutadana Preservem el Litoral, l’Agència Catalana de l’Aigua i la part més científica que lidera el Centre d’Estudis Avançats de Blanes i en la qual participen també la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Observatori de la Tordera de la UAB.

Aquesta comissió d’experts, o taula tècnica, ha estat l’encarregada d’elaborar un estudi que marcarà les polítiques per a la regeneració del Delta de la Tordera. L’objectiu és el de redactar el Pla d’Actuació Integral basat en l’estudi tècnic dels experts, per conèixer la situació actual de l’espai i les possibles solucions de futur, a més de determinar com es podran recuperar les dinàmiques del riu. Dinàmiques essencials per al bon funcionament del delta, i són el procés de sedimentació i el funcionament dels aqüífers.

L’estudi en qüestió, ha treballat en els tres pilars bàsics de l’ecosistema del Delta: l’aigua, el litoral i la biodiversitat. Ha comptat amb la gran ajuda d’un excel·lent ambientalista de la zona, i ha desenvolupat un treball ampli de la fauna i flora de la Tordera. Els resultats i conclusions de la Comissió científica de la Taula, amb el CEAB com a pilar, s’exposaran a la 3a trobada de la Taula de la Tordera, que tindrà lloc el proper dimarts 19 de juny a l’Auditori del CEAB.

A la Taula també s’hi exposaran els resultats i conclusions del procés de participació que ha dut a terme el projecte ISACC TorDelta del CREAF, que ha tancat amb un envejable volum de participants. Posteriorment, es farà la constitució formal de la Taula, amb el nom de Taula del Delta i la Baixa Tordera, i es presentaran els seus estatuts interns aprovats en ple pels Ajuntaments integrants.

Per últim, tenint en compte que la Taula de la Tordera està pensada com un òrgan que treballa des d’un punt de vista teòric per a millorar la governança de la plana del Delta i el seu litoral, es farà un debat entre tots els assistents per tal d’arribar a un consens en quant a les properes accions que s’executaran des de la Taula. El debat, s’emmarcarà en l’intent d’avançar cap a una gestió integrada d’aquesta zona costanera, utilitzant la gestió per ecosistema.

La Taula de Treball per la Tordera, és una de les eines bàsiques de gestió costanera i el que surti de tot plegat serà un bon exemple de com hauria de ser realment la gestió de les costes en la seva totalitat. Per aquest motiu, us emplacem a tots els interessats a assistir a la 3a Trobada de la Taula de la Tordera a l’Auditori del CEAB, el proper dimarts 19 de juny, de les 5 de la tarda a les 8.30. Us hi esperem.

Programa emès el 15 de juny del 2018

Podcast del programa