Quin significat té per nosaltres la paraula ecologia?

Cada setmana, al Brots de ciència, us parlem de la ciència que es fa a Blanes, la ciència que fem al CEAB. Us expliquem en què treballem, què descobrim, els reptes que tenim com a societat envers el medi ambient, el canvi climàtic, la contaminació, entre d’altres. Però fins ara, no havíem dedicat un programa als pilars que fonamenten la recerca científica que fem, les línies que ens defineixen. Perquè, com ja haureu notat, toquem una miqueta de tot. Però, què fem exactament?

Doncs bé, al CEAB centrem la nostra activitat de recerca en cinc línies de recerca. Totes diverses i sovint transversals, dins de dos àmbits comuns que les uneix: l’ecologia i la biologia aquàtica. I ho fem tant en aigua dolça com en aigua salada. Aquestes línies de recerca són la biodiversitat aquàtica, el canvi climàtic i global, la conservació d’ecosistemes, l’ecologia aquàtica i l’ecologia teòrica i computacional, que és la que fem a través d’ordinadors. Per tant, tots els nostres investigadors i investigadores treballen en una o més d’aquestes línies.

Com veieu, la paraula ecologia es repeteix en moltes d’elles. Però, tenim clar què vol dir aquesta paraula? No la confonguem amb l’ecologisme. No som ecologistes, som ecòlegs! Com que no sempre tenim clara la diferència entre els dos conceptes, que certament s’assemblen molt, avui us volem explicar en què consisteix l’ecologia i en què es diferencia de l’ecologisme.

L’ecologia és una disciplina científica, com pot ser la biologia, la física, la psicologia o l’astronomia. Però enlloc dels astres i l’univers, l’ecologia estudia ecosistemes, que és un conjunt d’éssers vius que formen una comunitat, el medi físic on viuen i les relacions que s’estableixen entre ells. La unió de les tres parts és la que constitueix un ecosistema. En ecologia, no es pot entendre una de les parts sense les altres dues, les tres tenen la mateixa importància i formen un tot.

Per aquest motiu, es tracta d’una ciència complexa que necessita nodrir-se de moltes altres branques, que van des de la biologia, la geologia i la geografia, fins a la meteorologia, la física i la química o la genètica, i moltes més. D’aquí doncs, que us parlem de temes tan diferents a cada Brots de ciència, tot i que estiguin relacionats entre sí. Us parlem d’éssers vius: plantes, algues, animals, microbis, però també dels ecosistemes dels quals formen part: mar, platges, rius i llacs. I del medi físic, és clar, de l’aigua, de l’aire, dels sediments.

Resumint, els ecòlegs del CEAB ens interessem per tot i els temes del Brots de ciència en són un bon exemple. I les aplicacions pràctiques de tot plegat són enormes i infinites. La més coneguda pel context actual podria ser la conservació i la gestió dels recursos naturals. Però n’hi ha moltes més, relacionades amb la salut pública o amb l’economia, o amb l’ecologia urbana, que treballa en la planificació de ciutats sostenibles.

Per altra banda, l’ecologisme és una ideologia. I com a tal, es basa en fonaments ètics i orientacions polítiques. L’ecologisme té l’objectiu de protegir el medi natural modificant les activitats humanes que el danyen o perjudiquen. Les principals àrees on es centren són la contaminació, la protecció del medi ambient, el control de la població mundial i la conservació dels recursos naturals.

L’ecologisme, doncs, està estretament lligat a l’ecologia i a la història de l’ecologia. Tot i que sovint les informacions tretes dels estudis científics són utilitzades pels militants de l’ecologisme i que a vegades els ecòlegs han de fer una mica d’ecologistes, no són el mateix. Cadascun treballem en camps diferents i fem el millor possible la nostra feina. Les dues molt necessàries.

Programa emès el 22 de febrer del 2019

Podcast del programa