SEAMPOSIUM: “Dealing with new frontiers of marine research

Amb motiu de la Dècada de les Ciències Marines impulsada per l’ONU (ODS14) que pretèn generar un marc comú que garanteixi que les ciències marines recolzen plenament les accions per gestionar de manera sostenible els oceans i mars del món i, assolir així, els objectius de l’Agenda 2030, cinc centres marins del CSIC hem organitzat un cicle de conferències conjuntes titulades “Seamposium: Dealing with new frontiers of marine research”.

Els centres que ens hem unit per organitzar aquesta inciativa som l’Instituto de Cièncias del Mar (ICM), l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), l’Institut de Cièncias Marines d’Andalusia (ICMAN), l’Institut d’Investigacions Marines (IIM) i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB).

El cicle de conferències s’ha creat per contribuir de manera activa a la Dècada de les Ciències Marines. A partir de l’esdeveniment es crearà un fòrum de discussió entorn a un seminari mensual realitzat per una persona experta i reconeguda en diferents temàtiques marines. El cicle de seminaris, a més, pretén posar en evidència el liderat del CSIC en l’àmbit de la Dècada de les Ciències Marines.

El primer seminari va ser el passat dia 4 de febrer del 2021 amb la conferència “New avenues in marine vitamins research: Revisiting the classical biological questions and exploring new functions in the carbon, nitrogen, sulfur and iron cycles” a càrrec del Sergio Sañudo-Wilhelmy de la University of Southern California.

Degut a l’actual situació i per poder arribar a més públic la retransmissió de la xerrada va ser online i en directe via el canal de YouTube LIVE del IMEDEA.

Aprofitem per dir-vos os que a la web del CEAB anirem penjant els enllaços als diferents seminaris a mesura que aquests es vagin realitzant.

¿Perquè una Dècada de les Ciències Marines?

La Dècada de les Nacions Unides de les Ciències Marines pel Desenvolupament Sostenible va néixer del reconeixement que es necessita fer per revertir el cicle de deteriorament de la salut dels oceans i crear millors condicions per al desenvolupament sostenible dels oceans, els mars i les costes.

En les pròximes dècades, un clima canviant, una població mundial en creixement i múltiples factors d’estrès ambiental tindran impactes significatius. Es necessiten amb urgència polítiques de mitigació i adaptació a l’canvi global fonamentades en la ciència, però ni la ciència ni els responsables polítics poden aconseguir-ho per si sols.

La Dècada de les Ciències Marines ofereix un marc per enfortir les connexions i teixir associacions entre totes les comunitats que treballen per estudiar, conservar i utilitzar de manera sostenible l’oceà i els seus recursos. Mitjançant una cooperació internacional més sòlida, la dècada impulsarà la investigació científica i les tecnologies innovadores per garantir que la ciència respongui a les necessitats de la societat:

  • Un oceà net on s’identifiquen i eliminen les fonts de contaminació
  • Un oceà sa i resistent on els ecosistemes marins estan cartografiats i protegits
  • Un oceà predictible on la societat té la capacitat de comprendre les condicions oceàniques actuals i futures.
  • Un oceà segur on les persones estiguin protegides dels perills de l’oceà
  • Un oceà collit de forma sostenible que garanteix el subministrament d’aliments
  • Un oceà transparent amb accés obert a dades, informació i tecnologies
  • Un oceà inspirador i atractiu on la societat entén i valora l’oceà.