Sizing the Blue Carbon: Estimating carbon stocks and fluxes in seagrass and saltmarsh ecosystems

Al mes d’octubre de l’any passat, el Group of Aquatic Macrophyte Ecology (GAME) del CEAB-CSIC va organitzar el curs Sizing the Blue Carbon: Estimating carbon stocks and fluxes in seagrass and saltmarsh ecosystems, en el marc del Programa LIFE de la Unió Europea. Hi van prendre part dinou participants d’arreu del món.

La presa de consciencia de que s’ha de valorar molt més la importància dels embornals biosfèrics de carboni com a mitjà per desaccelerar l’augment de CO2 a l’atmosfera, ha anat en augment en les darreres dècades. Així doncs, en els darrers anys s’està explorant el potencial del Blue Carbon, tant per quantificar les existències i els fluxos com per establir els mecanismes de monetització en els mercats internacionals del carboni. En aquest taller es va aprofundir en el coneixement d’aquests embornals, així com en les seves potencialitats.

Un cop finalitzat el curs, es van fer aquests aquests vídeos, que mostren el treball que es va dur a terme durant aquests dies.

Short version (5´): https://youtu.be/paW7KhMb290

Extended version (17’): https://youtu.be/ZN1ziAqcpqo