Teresa Buchaca (CEAB-CSIC) participa en un estudi per evaluar el canvi climàtic en l’estany de Montcortès

Es una evidència que la disminució d’oxigen a les masses d’aigua és una problemàtica mediambiental en llacs i embassaments d’arreu del món. Un equip d’investigadors, amb participació de Teresa Buchaca (CEAB-CSIC), ha publicat un estudi a la revista Science of the Total Environment on s’apunta que aquest fenomen, que altera les

montcortes 2

condicions dels ecosistemes aquàtics continentals, sembla que està relacionat actualment amb l’escalfament global. L’estudi s’ha centrat en l’estany de Montcortès (Pallars Sobirà, Lleida), on s’hi ha pogut reconstruir la seva historia climàtica dels darrers 500 anys i l’impacte que ha rebut de l’activitat humana. El treball pretén ser una eina per minimitzar els efectes sobre aquests ecosistemes  i per gestionar-ne l’ús adequadament.