Una visió global de la pandèmia COVID-19: què sabem i què estem investigant des del CSIC

La pandèmia COVID-19, causada per un nou coronavirus, la SARS-CoV-2, s’ha convertit en pocs mesos en una amenaça per a la humanitat, desencadenant la pitjor crisi sanitària d’aquest segle. Més de vint milions de persones han estat ja infectades pel virus i més de 700.000 han mort a tot el món com a resultat d’aquesta infecció. En l’àmbit de la investigació, aquesta pandèmia ha obligat a un esforç extraordinari de col·laboració nacional i internacional. El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha canalitzat aquest esforç creant una Plataforma Temàtica Interdisciplinari (PTI) denominada Salut Global / Global Health, amb l’objectiu de trobar solucions a curt, mitjà i llarg termini, per reduir l’impacte d’aquesta pandèmia a la nostra societat. La plataforma ha mobilitzat i coordina a més de 300 grups de recerca de més de 90 centres d’CSIC, en sis grups de treball temàtics, que tracten de cobrir amb un enfocament interdisciplinari tots els aspectes de la pandèmia: Prevenció, Malaltia, Contenció i Diagnòstic , Tractament i Vacunes, Impacte social, i Comunicació. Aquest informe, elaborat des d’aquesta plataforma, presenta d’una banda el coneixement actual a nivell global que tenim en aquestes temàtiques sobre la pandèmia, basat en les publicacions i informes científics i tècnics publicats fins al moment, i en paral·lel els projectes de recerca en desenvolupament pels grups de recerca de l’CSIC. Gràcies al suport a través de convocatòries i donacions directes d’entitats públiques i privades, i també de particulars, als que des d’aquí volem agrair la confiança dipositada, el CSIC ha posat en marxa més de 80 projectes i accions d’investigació, que abasten des de l’estudi del genoma del virus, la genètica dels pacients, la seva resposta immune, la gravetat de la infecció, fins al desenvolupament d’antivirals, vacunes, sistemes de diagnòstic, de monitoratge, de protecció, de desinfecció, etc. El nostre coneixement sobre la pandèmia i la seva evolució està canviant ràpidament, i per això una part important dels continguts d’aquest informe s’hauran d’actualitzar. Esperem que tant la investigació al CSIC com a escala nacional i global aconsegueixin que puguem descriure en el futur com aquests avenços han aconseguit que la pandèmia quedi controlada.

Veure l’informe a DIGITAL CSIC