La primera guia amb les 142 espècies d’heteròpters més comunes Catalunya

Víctor Osorio, juntament amb Marco Roca-Cusachs i Marta Goula (coordinadora), són els autors d’aquest volum on es recullen les espècies més comunes i també una àmplia representació de les famílies d’aquesta subordre d’insectes. El volum recull 142 espècies ordenades en fitxes que inclouen una fotografia per poder-les identificar i altres dades d’interès, com el nom científic, la mida, la família, la descripció o l’hàbitat. Per primera vegada, els autors proposen noms comuns en català per a cada espècie i per a totes les famílies presents a Catalunya.

Ell llibre ha estat publicat per Brau Edicions i és el primer volum de la nova col·lecció MALUQUER, que enceta l’editorial.