Vídeo "Cartografia del hàbitats litorals de Catalunya"

“Cartografia dels hàbitats litorals de Catalunya”. Un seminari d’Elena Cefalì i Simone Mariani (CEAB-CSIC). Cicle de seminaris del Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 12 de novembre del 2015.