Es presenta l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya

El passat dimecres dia 6 de juliol del 2022 es va presentar a l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona lObservatori del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, un ens participatiu creat per compartir coneixement i col·laborar per millorar polítiques de gestió i conservació de la natura, fonamentades en un coneixement científic fiable i actualitzat. Es tracta d’una xarxa, impulsada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través del CREAF i del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), que estarà integrada per institucions amb una llarga experiència en l’àmbit del coneixement de la natura, com ara administracions públiques, centres de recerca, universitats i organitzacions sense ànim de lucre, i s’adreça també a la ciutadania en general.

El  director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, va destacar que “cal un nou enfocament en el coneixement de la biodiversitat, cal un model de treball que entengui la seva complexitat i que integri els esforços individuals per assolir un major grau de coneixement sobre la situació de crisi global per la pèrdua de la biodiversitat”.

La creació de l’Observatori ha estat una acció prioritària de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 2018. L’Observatori alinearà la seva acció amb les de la Plataforma Intergovernamental en Biodiversitat i Servei dels Ecosistemes.

Espai de trobada i cooperació

La interacció entre totes les entitats que formin part de la xarxa ha de permetre que l’Observatori funcioni com a espai de trobada entre la comunitat científica i les institucions amb responsabilitat política, amb l’objectiu d’enfortir l’ús del coneixement científic en l’elaboració de les polítiques. Per aquest motiu, l’Observatori serà l’ens responsable de millorar com s’organitza, s’integra, es tracta, es difon i es dona accés a la informació sobre el patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya.

L’Observatori treballarà en quatre grans eixos temàtics: les distribucions i poblacions, els indrets on són les diferents espècies i hàbitats, i el seu nombre, les tendències, com canvia l’abundància i la distribució d’espècies i hàbitats al llarg del temps, les pressions i sensibilitats, quines són les causes dels canvis observats, i les mesures de conservació, o què s’està fent per conservar aquestes espècies i hàbitats.

L’Observatori és un espai de trobada i col·laboració obert a totes les entitats que generen coneixement útil per a la presa de decisions en l’àmbit de la natura. Per aconseguir-ho, consta de tres peces clau: el fòrum de participació, un espai de diàleg entre els membres; l’oficina tècnica, que en coordina l’activitat; i els projectes integrats en l’Observatori, projectes científics de diferents institucions que col·laboren amb l’Observatori i elaboren informació útil per a la presa de decisions.

Catalunya perd biodiversitat

Fruit d’aquesta estreta col·laboració entre entitats, al final de 2020 ja es va poder crear el primer producte de l’Observatori: l’informe sobre l’Estat de la Natura a Catalunya 2020. Aquest informe va permetre estimar que, de mitjana, les poblacions d’animals de Catalunya s’havien reduït un 25% les darreres dues dècades, que els boscos s’estan expandint de manera poc ordenada pel territori o que tenim molt poc coneixement sobre el medi marí de les nostres costes.

Compromisos mundials

L’Observatori serà el responsable d’elaborar tota la informació que cada sis anys s’envia a la Comissió Europea per informar sobre la situació de les espècies i els hàbitats d’interès comunitari, i també d’elaborar els informes sobre l’estat de la natura a Catalunya, com el de l’Estat de la natura 2020, que es va presentar fa un any i mig. A més, es presenta en un moment clau, coincidint amb la novena sessió plenària de la plataforma intergovernamental en biodiversitat i servei dels ecosistemes (IPBES), el panell intergovernamental sobre biodiversitat que inspira aquesta iniciativa catalana.

“L’Observatori neix inspirat en l’IPBES, una interfície mundial entre ciència i política que té per objectiu conservar i fer un ús sostenible de la biodiversitat. Entre els seus productes en destaquen les diagnosis sobre l’estat de la biodiversitat mundial, el suport a noves polítiques, la detecció de buits d’informació i l’intercanvi de coneixement per millorar la presa de decisions”, comenta Lluís Brotons, coordinador de l’Observatori.

Per aquest motiu, el mateix Lluís Brotons s’ha desplaçat a Bonn (Alemanya) per assistir com a membre de l’IPBES i com a coordinador de la iniciativa catalana a la sessió que s’allargarà tota la setmana.

Presentació oficial de l’OPNB


Noticia via CREAF