Ja està disponible l’Informe de l’Enquesta de Teletreball “Igualtat de gènere durant el confinament per COVID-19”

La pandèmia COVID-19 va esclatar a principis del 2020 en el nostre país. La primera onada de la malaltia va esdevenir en un confinament pràcticament total des del mes de març fins al mes de juny del 2020. En el marc d’aquesta situació, tant inesperada com extraordinària, diverses Comissions d’Igualtat de gènere del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) van fer circular una enquesta desenvolupada per la Comissió d’Igualtat de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i d’Estudi de l’Aigua (IDAEA-CSIC) amb la finalitat d’avaluar com el teletreball va afectar  la conciliació familiar,  al rendiment en la feina i, a l’estat d’ànim de manera diferencial segons el gènere.

En el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), l’enquesta es va distribuir des del 15 de junys del 2020 fins al 17 de juny, just fins després de la primera onada de COVID-19.

Resultats de l’enquesta

L’enquesta, anònima i voluntària, va obtenir un total de 42 respostes de 19 homes (45%) i 23 dones (55%), sobre un total de 101 treballadors del CEAB (41%). El personal del CEAB està compost per 46 dones i 55 homes, de manera que les respostes corresponen al 50% de les dones i al 35% dels homes. 

La conclusió principal que es deriva de l’enquesta sobre “Igualtat de gènere durant el confinament per COVID-19” és que, en general, el teletreball permet compaginar més i millor la vida personal i laboral, tant a homes com a dones. La major part de les persones enquestades, independentment del seu gènere, consideren que van igualar o millorar la seva productivitat durant el confinament. Així i tot, les dones identifiquen més obstacles associats al teletreball que els homes. Els factors que més contribueixen a minvar la capacitat de treball de les dones quan ho fan des de casa són la manca d’horaris fixos, la càrrega associada a les tasques domèstiques i tenir persones a càrrec.

Podeu consultar l’Informe complet aquí: INFORME ENQUESTA TELETREBALL

Des de la Comissió de Dones i Ciència del CEAB, esperem que els resultats obtinguts d’aquesta enquesta contribueixin a prendre consciència dels principals problemes associats al teletreball, i fomentin la corresponsabilitat d’homes i dones en l’àmbit domèstic.