Doctora en ciències experimental i sostenibilitats – especialitzada en ecologia i ecotoxicologia aquàtica – interessada en com l’estrès (antròpic o ambiental) afecta els serveis que els ecosistemes aquàtics realitzen (per ex. qualitat de l’aigua) actualment i en un futur proper tenint en compte els efectes relacionats amb el canvi global, com l’increment de temperatura global i els canvis hidrològics.

Aquest objectiu es pot assolir de diferents maneres i totes són complementàries. Així que sóc una persona de ment oberta, entusiasta, comunicativa, versàtil i creativa amb una gran capacitat per treballar de forma independent i formar part d’un equip. Sempre busco nous reptes!