Vés al contingut
Search
Close this search box.

El CEAB

Organització i Equip

Equip

EQUIP

Som professionals de diferents àmbits sumant esforços per generar coneixement científic i per transferir-lo a la societat

Investigador científic

Doctora contractada FC

Investigadora postdoctoral

Investigadora ComFuturo

Investigador científic | Director

Científic titular

Investigador Ramon y Cajal

Investigador Ramon y Cajal

Científica Titular | Cap del Departament d'Ecologia Continental

Científica titular

Professor d'Investigació

Científica titular

Científica titular

Científica titular | Cap del Departament d'Ecologia Marina

Investigadora Ad Honorem

Científic titular

Investigador científic

Investigadora científica | Subdirectora

Professor d'Investigació

Científica titular

Professor d'Investigació

Científica titular

Científic titular

Científic titular

Investigador científic

Investigador científic

Investigadora científica | Científica titular

Investigador científic

Científic titular

Professor d'investigació

Investigadora científica

Responsable científica del Servei de Cromatografia. Doctora contractada FC

Investigador Ad Honorem

Professor d'investigació ICREA | Cap del Departament d'Ecologia Teòrica

Científic Titular | Subdirector tècnic

Investigadora postdoctoral

Investigadora postdoctoral

Investigador postdoctoral

Investigador post-doctoral

Investigadora postdoctoral

Investigador postdoctoral

Investigador postdoctoral

Investigadora postdoctoral

Investigadora postdoctoral

Investigador postdoctoral

Investigadora predoctoral

Investigadora predoctoral

Investigador en formació

Investigador en formació

Investigadora en formació

Contracte de projecte

Investigadora en formació

Investigador en formació

Investigadora en formació

Investigador en formació

Investigador en formació

Servei d'anàlisi d'estructures de creixement (OTOLAB) i responsable científica del LEOV

Laboratori de Química Analítica

Responsable tècnica del Laboratori d'Identificació d'Organismes

Tècnica Laboratori Ecologia Molecular

Responsable científica del Laboratori d'Identificació d'Organismes

Doctor | Tècnic Laboratori Ecologia Molecular

Responsable tècnic del Laboratori de Biologia Computacional | Tècnic Serveis Informàtics

Responsable tècnica del Servei de Microscòpia Electrònica

Doctora | Tècnica Laboratoris

Responsable científica del Servei de Cromatografia. Doctora contractada FC

Servei d'anàlisi d'estructures de creixement (OTOLAB) i responsable científica del LEOV

Responsable tècnic de l'Urban River Lab (URL)

Doctor | Tècnic Laboratori Ecologia Molecular

Científic titular

Contracte de projecte

Contracte de projecte

Tècnica i project Manager

Tècnica i project manager

Contracte de projecte

Contracte de projecte

Contracte de projecte

Responsable tècnic del Servei Nàutic

Tècnic

Contracte de projecte

Responsable Tècnic del Servei de Submarinisme

Doctora | Tècnica del Servei de Cromatografia UHPLC

Tècnica | Estratègia de Centre

Tècnica de comunicació

Departament de comunicació

Responsable de Divulgació i Cultura Científica

Tècnica | Estratègia de Centre

Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos

Habilitada pagadora

Personal, convenis i contractes

Prevenció de Riscos Laborals

Tècnic TIC

Responsable tècnic del Laboratori de Biologia Computacional | Tècnic Serveis Informàtics

Magatzem i comandes

Tècnic manteniment LEOV

Responsable de Manteniment