La meva recerca se centra en l’estudi de les interaccions entre animals, i en com aquestes modulen el comportament individual i col·lectiu. Fonamentalment, el meu objecte d’estudi són les formigues, com a unitats que realitzen tasques senzilles de forma independent, però generen comportaments organitzats en el global de la colònia. Quins són els mecanismes darrere de la plasticitat d’aquests comportaments, i com viatja la informació entre individus són els tipus de preguntes que volem respondre.