Sóc Patró Major de Cabotatge, i el responsable de l’àrea nàutica del CEAB.

Entre les meves responsabilitats hi ha la de recolzar als equips científics dins l’àrea aquàtica, pilotant l’embarcació principal del CEAB, la “DOLORES”. Les tasques de suport que realitzo depenen del grup d’investigació que les sol·liciti, i solen estar relacionades amb la immersió, recollida de sediments i/o aigua de diferents fondàries, batimetries, batimetries sísmiques, cores de sediments, manteniment, mostrejos, remolcs i fondejos de la boia oceanogràfica de l’observatori del CEAB….

A més a més, al CEAB disposem d’onze embarcacions neumàtiques amb fora-borda, de les quals també en sóc responsable, encarregant-me del seu manteniment.