Manel Bolivar es va incorporar a l’equip de tècnics del CEAB a finals del 2012, com a tècnic de campanya col·laborant com a tal en les sortides de camp, ja siguin marítimes o limnològiques. A més s’encarrega dels temes relacionats amb el busseig que es fa des del Centre i també col·labora en algunes tasques relacionades amb les col·leccions.