La meva recerca se centra en l’estudi de l’estructura i la funció dels ecosistemes fluvials subjectes a diferents graus de pertorbació antròpica per tal d’entendre com aquestes activitats impacten sobre la qualitat de l’aigua i la salut ecosistema. El meu objectiu últim és trobar solucions que permetin un ús sostenible dels recursos i serveis ecosistèmics que els rius ens ofereixen. Per això combino teories i mètodes d’ecologia, biogeoquímica i ecotoxicologia.

Microbial nitrifying organisms
• Interactions/niche separation among different microbes relevant to the nitrogen (N) cycle
• Determining abiotic and biotic factors shaping microbial nitrifying communities
• Environmental distribution of microbial nitrifyers and its link to biogeochemical processes at ecosystem scale.
• Identification and mitigation of human pressure on nitrifying microbial communities

Microplastic research
• The effect of microplastic on stream microbial community composition and function
• The interaction between aquatic grazers and Microplastic
• Combined effects of Microplastic and persistent organic pollutants in streams