La meva feina com a tècnic al CEAB se centra principalment en la determinació i quantificació d’espècies d’invertebrats marins de fons tous (en particular de crustacis peracàrids i bivalves), separació de mostres de fons tous, anàlisis fisicoquímics de sediment (composició granulomètrica, contingut de matèria orgànica, contingut de metalls pesants), separació i quantificació de recobriment de mostres de fons rocosos.