La meva recerca se centra en l’estudi de les conseqüències ecològiques i evolutives de les activitats humanes en espècies i ecosistemes marins. He fet contribucions significatives en els camps de la genètica d’invasions biològiques, biogeografia, conservació de la biodiversitat i ecologia de comunitats. Un exemple ha estat l’ús extensiu de les últimes tècniques de seqüenciació d’ADN per millorar el coneixement de les associacions entre la hibridació intra-específica de genotips divergents, l’èxit de colonització d’espècies no natives i canvis ràpids de rangs d’espècies. La meva carrera s’ha desenvolupat en diferents institucions arreu del món, incloent les Universitats de California Davis, Cape Town, Queensland, i en els últims vuit anys, el meu grup d’investigació ha desenvolupat la seva activitat al National Oceanography Centre – University of Southampton, Regne Unit. Per desenvolupar aquesta recerca ha estat necessari la col·lecta de mostres d’organismes marins, aigua de mar i sediment en diferents parts del món utilitzant vaixells oceanogràfics, mostrejos des de la costa i fent immersió.