Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona el 1998. Formo part del Departament d’Ecologia Marina on he participat en diversos projectes enfocats a l’estudi dels ecosistemes marins de substrat rocós i sedimentari. He estudiat la seva dinàmica i estructura així com la caracterització d’hàbitats. M’he especialitzat en la biologia, ecologia i taxonomia d’alguns grups de macroinvertebrats bentònics (poliquets i bivalves) i de les macroalgues marines. També he estudiat la resposta d’aquests organismes als canvis ambientals (canvis antropogènics principalment) i el seu ús com a eina per avaluar l’estat ecològic de les aigües marines i de transició, fet que he realitzat durant els últims anys.
Així mateix formo part del grup del CEAB que es dedica a la implementació de la Directives Marc de l’Aigua i Hàbitat.
Actualment sóc la Responsable Científica del Laboratori de Separació i Identificació de Mostres.

Camps d’interès:
Comunitats, Substrat rocós, Substrat sedimentari, Hàbitats, Estat ecològic, Bioindicadors, Directives