Campus Natura al Litoral de Blanes

Aquest passat dissabte 24 d’abril es va dur a terme la sessió teòrica del programa Campus Natura, organitzat per La Fundació Catalunya La Pedrera, a la Cala de Sant Francesc de Blanes de la mà dels investigadors i investigadores del Centre d’Estudis Avançat de Blanes (CEAB).

Durant la sessió es va aprofundir de forma pràctica en l’estudi de la biodiversitat vegetal i animal marina de la Cala de Sant Francesc i es van conèixer les principals comunitats litorals bentòniques in situ, analitzant les seves característiques i l’estat ecològic de la zona mostrejada.

Els joves van poder entendre la importància de la conservació de la biodiversitat marina

La jornada va constar de dues activitats. La primera es va centrar en l’estudi de la biodiversitat vegetal i animal marina de la Cala de Sant Francesc. Aquest estudi es va realitzar a través de la pràctica dels mètodes de mostreig que permeten quantificar la biodiversitat i avaluar l’estat de conservació de les diferents comunitats. També es va dur a terme una recollida de mostres i es van prendre dades ambientals i de situació.

La segona activitat va consistir a analitzar les mostres recollides al llarg del matí. Els joves van poder separar i classificar les diferents espècies d’algues presents en les mostres i van poder realitzar un estudi qualitatiu de la biodiversitat de la zona. En finalitzar l’estudi es va fer una valoració a partir de les espècies predominants de l’estat ecològic de la zona mostrejada.

Què és el Campus Natura?

Es tracta d’un programa organitzat per la La Fundació Catalunya La Pedrera que estimula el talent i fomenta les vocacions científiques de 30 joves estudiants de 1r i 2n de batxillerat amb un interès especial per la recerca en el camp de la conservació de la biodiversitat i la natura. És una oportunitat perquè els estudiants entrin en contacte amb el treball de camp i aprofundeixin en les diferents tècniques d’estudi i conservació de la fauna i la flora terrestre i marina de la mà d’experts en aquest àmbit.

El programa consta de 8 sessions teoricopràctiques de dissabte o de cap de setmana, que es duen a terme durant el curs escolar entre els mesos de febrer i maig 2021. La majoria de les sessions tenen lloc als espais naturals de la Fundació Catalunya La Pedrera: La Pedrera (Casa Milà), Muntanya d’Alinyà, MónNatura Pirineus, MónNatura Delta, Montserrat-Coll de Can Maçana i Món Sant Benet. En aquestes sessions es tracten temes relacionats amb la biodiversitat i la conservació del medi ambient i la natura.