Recerca realitzada dins del Departament d’Ecologia Aquàtica Funcional i Integrativa, principalment en biogeoquímica fluvial, com l’estudi de la dinàmica del carboni, nitrogen i fòsfor.