Orientació als joves científics de la xarxa Euromarine

La Cristina Galobart i la Itziar Burgués, dues estudiants de doctorat del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) formen part i col·laboren amb el grup de treball OYSTER (Orienting Young Scientists of EuromaRine). Creat el 2018, OYSTER  és un grup de treball independent finançat per la xarxa EuroMarine (European Marine Research Network). OYSTER es dedica a promoure i donar suport a les oportunitats dels investigadors i investigadores al llarg de la seva carrera inicial (ECR) en ciències marines.

Fotografia 1. Itziar Burgués (esquerra) i Cristina Galobart (dreta).

Des de la seva fundació, OYSTER ha connectat contínuament amb grups i institucions d’orientació similar per col·laborar en objectius i accions comuns.

  • Participar i representar els ECR dins de la xarxa EuroMarine.
  • Proporcionar desenvolupament d’habilitats, oportunitats de creació de xarxes i suport professional als ECR.
  • Desenvolupar iniciatives per donar suport i integrar els ECR dins de la recerca marina europea.
  • Contribuir a la creació de capacitats per als ECR de les organitzacions membres d’EuroMarine.

Activitats d’OYSTER

Actualment, una de les activitats més rellevants del grup de treball és el seu programa de tutoria adreçat a investigadors de carrera inicial que treballen a Europa. La plataforma de tutoria és un servei disponible per a la comunitat europea de ciències marines més àmplia: el seu ús no està restringit als membres d’EuroMarine i els tutors poden ser d’institucions que no són d’EuroMarine.

A banda, d’aquest programa, des del grup de treball s’organitzen:

  1. Tallers d’acollida: organitzar tallers per potenciar els ECR donant suport al seu desenvolupament personal i professional mitjançant sessions d’intercanvi d’habilitats dirigides per experts.
  2. Programa de beques: gestió del programa de beques individual d’EuroMarine que permet als ECR de les organitzacions membres d’EM participar en cursos de formació avançada.
  3. Programa de Tutoria: Administració del Programa de Tutoria EuroMarine per fer coincidir els ECR amb un mentor professional específic de la xarxa EuroMarine.
  4. Programa de conferències ECR: un programa de conferències ECR que premia la millor presentació oral i pòster d’ECR en conferències internacionals
  5. Realització d’enquestes: realització d’enquestes per entendre, abordar i difondre les necessitats i preocupacions dels ECR que treballen en temes marins.

El grup OYSTER forma part de l’Aliança de la Dècada dels Oceans

L’any 2020, la xarxa OYSTER es va unir oficialment a l’Aliança de la Dècada dels Oceans una coalició global d’actors oceànics que treballen junts per donar suport, millorar i aprofitar els compromisos envers la Dècada de les Nacions Unides per a la Ciència Oceànica per al Desenvolupament Sostenible.

El grup està format per més de 20 investigadors doctorals i postdoctorals. El grup fa reunions virtuals mensuals i una reunió presencial anual coincidint amb l’Assemblea General d’EuroMarine.