• Justificació de despeses.
  • Facturació interna.
  • Facturació entre els centres del CSIC.
  • Facturació, control y liquidació d’ingressos derivats de contractes d’investigació, convenis i prestacions de serveis.
  • Recolzament a les relacions institucionals , amb empreses, a l’elaboració de convenis i a la coordinació general.
  • Fundraising.
  • Recerca i seguiment de convocatories de finançament internacional no convencionals (Banco Mundial, UNESCO, fundacions).
  • Gestió inventari i patrimoni.
  • Organització i ordre de les actes de Junta de Govern.
  • Recolzament a magatzem.