Biòloga. Doctora en Biologia Marina per la Universitat de Paris 6. Des de l’any 2003 treballo en el CEAB en diversos projectes relacionats amb l’estudi de les comunitats bentòniques litorals i en el desenvolupament d’índexs i metodologies per avaluar la qualitat ambiental de les aigües marines. Col·laboro en projectes d’investigació sobre els efectes de la invasió d’espècies, relacionades amb el canvi climàtic.

Camps d’interès

  • Qualitat ambiental
  • Bioindicadors
  • Directiva Marc de l’Aigua
  • Macroinvertebrats de fons tous
  • Comunitats algals del mediolitoral
  • Espècies invasores