Graduada en Biologia (UdG, 2019) amb Màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí (UB, 2020). Treballo en espècies invasores en el medi marí i en caracterització de la qualitat de les aigües marines costaneres. Anteriorment, he participat (a diferents nivells) en projectes d’ecologia de macròfits marins (fanerògames i macroalgues) (RESIGRASS, DIVCYMOGEN, ESTPOS), espècies invasores (INVHALI) i efectes del canvi climàtic en les interaccions planta- herbívor, entre d’altres (IMEDEA- CSIC, 2017-2021).

Camps d’interès:

– Espècies invasores del Mediterrani
– Interaccions planta- herbívor
– Tropicalització de les comunitats marines
– Estructura, funcionament i conservació de comunitats bentòniques marines dominades per macròfits.