Científica titular del CEAB des del mes d’agost de 2018, vaig estar més de 15 anys a la Universitat de Girona (UdG) impartint classes al Departament de Ciències Ambientals i realitzant recerca a l’Institut d’Ecologia aquàtica. Vaig començar la meva carrera investigadora estudiant la producció primària en rius Mediterranis de capçalera, temàtica que vaig ampliar abordant els efectes de l’activitat humana sobre l’ecologia fluvial. En aquest context, el meu grup de recerca ha estat buscant indicadors biològics de diferents tipus d’impacte i d’exposició als contaminants: biomarcadors moleculars d’estrès, bioindicadors i funcions de l’ecosistema, entre d’altres. Avaluem els efectes ecològics de la contaminació en estudis experimentals a escala de laboratori utilitzant microcosmos, en rius artificials, en experiments de camp i en estudis de tipus observacional realitzats a escala de conca fluvial. Pel que fa al desenvolupament de noves metodologies d’estudi, ens hem especialitzat en la ecotoxicòmica com a eina per millorar la nostra comprensió sobre les relacions recíproques entre les alteracions humanes i el paper que juguen les comunitats microbianes en la millora de la qualitat de l’aigua i la salut dels ecosistemes. Recentment, el focus de la nostra recerca obre una mica més el seu abast considerant els principis del desenvolupament sostenible. Incloem aspectes econòmics i socials per abordar nous reptes en l’ecologia de la conservació. La investigació que lidero actualment té com a principal objectiu la creació i validació de protocols per a la reducció de la contaminació per plàstics en ecosistemes de muntanya i el coneixement dels vincles entre comunitats microbianes i la “pasticosfera”. També estic molt interessada en la comprensió de les causes i la mitigació dels efectes de la contaminació per nutrients en rius Mediterranis, un problema ambiental antic però de gran vigència en el context de canvi global.

Membres equip