Vés al contingut
Search
Close this search box.

Lluís Camarero Galindo

Científic titular

Departament

Contacte
Email

camarero@ceab.csic.es

Lluís Camarero Galindo

Científic titular

Les principals línies de recerca en les que treballo estan centrades en la biogeoquímica de sistemes aquàtics continentals, amb especial atenció a conques lacustres d’alta muntanya. Aquesta investigació està orientada a identificar els efectes del canvi ambiental (clima i pol·lució) sobre els processos biogeoquímics en les conques i la manera en què això queda enregistrat en els sediments dels estanys. Per a això, estudio dos aspectes principals:

1) Dinàmica limnològica actual, que engloba tant estudis locals (química de la precipitació atmosfèrica, cicles estacionals i interanuals de la química de rius i llacs, transport d’elements traça associats a partícules, meteorització), com regionals, a escala de tots els Pirineus i la seva modelització.

2) Reconstruccions paleoambientals a partir de la composició biogeoquímica de sediments lacustres (efectes del canvi climàtic durant l’holocè, reconstrucció de la contaminació per elements traça durant el període històric).

  • Membre de la Unitat Associada de Limnologia CSIC-UB i del Centre de Recerca d’Alta Muntanya (UB).
  • Coordinador científic del node LTER-Aigüestortes i membre del Comitè Executiu de LTER-Espanya, de 2008 a 2014.
  • Representant institucional del Ministeri de Medi Ambient en el Programa de Cooperació Internacional ICP-Waters del Conveni de Ginebra sobre Contaminants Atmosfèrics Transfronterers a Llarga Distància, de 2005 a 2014.
  • Research Scholar de la Comissió Fulbright (2015).
  • Revisor per a les revistes Water Air and Soil Pollution, Geochimica et Cosmochimica Acta, Organic Geochemistry, Water Research, Hydrology and Earth Systems Science, Environmental Management, Limnology & Oceanography, Journal of Paleolimnology, Marina Pollution Bulletin, Hydrobiologia, Journal of Limnology, Sciernce of the Total Environment, Environmental Science and Technology, Polar Research.

Camps d’Interès:

Biogeoquímica d’ecosistemes aquàtics, biogeoquímica regional dels Pirineus, estudi paleolimnològic i biogeoquímic de sediments lacustres, reconstrucció paleolimnològica del canvi ambiental (clima, contaminació) i els seus efectes sobre els llacs, investigació ecològica a llarg termini.

Coordinador científic de l’Observatori Limnològic dels Pirineus (LOOP)

PROJECTES