La meva recerca se centra en l’estudi i conservació de la biodiversitat marina dels fons rocosos litorals. El meu objectiu és entendre els patrons de distribució d’espècies a escales locals i globals, incloent espècies amenaçades, invasores, o d’interès pesquer, els efectes de les àrees marines protegides a la biodiversitat marina, la resistència i resiliència de les comunitats bentòniques enfront de les amenaces del canvi climàtic i global, i el paper de l’ésser humà en l’organització i funcionament dels fons rocosos litorals mitjançant l’estudi dels sistemes socio-ecològics marins. Per a això, la meva aproximació metodològica passa per la generació de grans volums de dades biològiques, ambientals i socials, de manera que el monitoratge d’aquestes variables a grans escales espai-temporals és la base sobre la qual se sustenta la meva investigació. Per ajudar en aquesta tasca, he introduït a Espanya i Europa el programa internacional de ciència ciutadana Reef Life Survey, del qual sóc l’investigador principal. RLS uneix científics, gestors i amants del mar per aconseguir dades d’alt valor científic que permeti entendre i salvaguardar la biodiversitat dels fons marins rocosos. La transferència del coneixement científic als gestors de recursos marins és un aspecte imprescindible per maximitzar la nostra eficàcia en conservació. Per saber més sobre el meu equip i les línies d’investigació que seguim en el meu laboratori, visita la nostra pàgina web a www.thebiteslab.com

www.theelab.net